Selecteer een pagina

Tijdens een *systemische training over geld hoorde ik een van onze deelnemers zeggen ‘contactloos betalen’…. Deze woorden reisden met mij mee. Contactloos betalen. Het is handig, snel en veilig. Winkeliers en klanten zijn er blij mee. En… het is contactloos. Hoeveel is er contactloos geworden. En wat is contact(loos)?

Als ik reis met de trein, iets wat ik sporadisch doe, valt mij op hoe weinig contact we als passagiers onderling hebben. Ik durf te stellen dat 80% in de telefoon, laptop of I-pad verdiept is. Niet contactloos – wel contact in een andere dimensie. Met mensen of informatie buiten deze ruimte, deze wagon. Contactloos met de reizigers in de trein. We leven op twee plekken. De plek waar ons lijf is en de plek waar we contact mee leggen. We kijken naar dansende mensen in een discotheek terwijl de trein langs weilanden met grazende koeien dendert…hoe aanwezig zijn we?

Een onderzoek naar PTSS (posttraumatische stressstoornis) onder militairen heeft mij aan het denken gezet. Steeds meer missies worden uitgevoerd op een andere locatie dan de plek des onheils zelf. Van een afstand worden bommen gelanceerd en kampen vernietigd. De militairen gaan na een missie weer naar huis.

Niet meer zoals vroeger stoffig, bebloed met een torenhoog adrenaline gehalte aan tafel met gevechtsgenoten – napratend over hoe ze door het oog van de naald zijn gekropen. Troostend en euforisch. Verbonden en samen – aanwezig…

Maar in plaats daarvan komen de militairen ‘thuis’. De andijviestamppot geurend op tafel, vrouwlief en kinderen vrolijk pratend over hun dag vertellen. ‘Geknutseld op de groep, rekensommen geleerd’ en ‘samen met collega’s gewerkt aan een nieuwe reclame campagne voor een warenhuis’. Over de missie wordt niet gesproken…beroepsgeheim. Het afwezige in het gesprek is intens aanwezig in de man… in zijn lijf. Hoe aanwezig zijn we?

Werelden komen samen, het leven gaat door maar ondertussen werkt de impact van

  • een missie op plek A
  • en zelf zijn op plek B

doeltreffend door op stress, burn-out en PTSS. Tegen alle verwachtingen in is PTSS bij militairen toegenomen. De verklaring: heftige ervaringen worden beleefd terwijl de verwerking niet plaats vindt op die plek. We zijn als het waren op twee plekken tegelijk. … De trein raast door langs grazende koeien terwijl we kijken naar dansende mensen in het hier en nu…

Contactloos in het nu. Hoe aanwezig ben jij? Lukt het jou nog om echt in het hier en nu aanwezig te zijn? Bij jezelf en bij de mensen om je heen? Wat zou het jou opleveren?

Live your innervoice, waar je ook bent X Janneke

* Samenwerking Gebundelde Kracht – systemische werken: familie-, organisatieopstellingen en thema-avonden vanuit systemisch perspectief.