Selecteer een pagina

21 dagen – mediteren, diep verbinden met jezelf en met overvloed

Goedemorgen, 

‘What a day for a daydream’ Je bent op dag 19 en hebt nog maar 2 dagen van deze meditatie challenge te gaan.

Opdracht: vandaag hoef je alleen maar dit verhaal twee keer te lezen en er over na te denken.

Er was eens een koning die zijn wijze mannen bijeen riep en aan ze vroeg: ‘Is er een mantra of boodschap die werkt in elke situatie, in elke omstandigheid, op elke plaats, op elk moment, in elke vreugde, bij elk verdriet, bij elke nederlaag en bij elke overwinning? Een antwoord op alle vragen? Iets dat me kan helpen wanneer niemand van jullie beschikbaar is om me te helpen. Zeg me: bestaat zo’n mantra?’ 

Alle wijze mannen waren in de war door de vraag van de koning. Ze dachten en dachten. Na een lange discussie stelde een oude man iets voor dat allen aansprak. Ze gingen naar de koning en gaven hem een papiertje, met de voorwaarde dat hij het niet zou bekijken uit nieuwsgierigheid. Alleen in extreem gevaar, wanneer de koning alleen is en er geen andere uitweg is, alleen dan mag hij het bekijken. De koning stopte het papiertje in zijn diamanten ring.

Enige tijd later vielen de buren zijn koninkrijk aan. De koning en zijn leger vochten dapper, maar verloren de strijd. De koning moest vluchten op zijn paard. De vijanden achtervolgden hem en kwamen dichter en dichterbij. Plotseling stond de koning aan het einde van een weg die nergens heen ging. Aan het eind was een rotsachtige vallei van honderden meters diep. Als hij zou springen, zou hij het niet overleven. Terug kon hij ook niet, omdat het een te smalle weg was. Het geluid van de vijandelijke paarden kwam snel dichterbij. De koning werd rusteloos. Er leek geen uitweg. Plotseling zag hij zijn diamanten ring glinsteren in het zonlicht en hij herinnerde zich het papiertje dat verstopt zat in de ring. Hij opende hem en las de boodschap. Er stond: ‘Ook dit zal voorbij gaan’. De koning las het en las het nog een keer. Opeens besefte hij: ‘Ja! Ook dit zal voorbij gaan.’ 

Hij dacht bij zichzelf: ‘Slechts een paar dagen geleden genoot ik van mijn koninkrijk. Ik was de machtigste koning van allen. Maar vandaag is mijn koninkrijk met al mijn behagen weg. Ik sta hier in een poging te ontsnappen aan mijn vijanden. Net zoals de dagen van luxe nu weg zijn, zal ook deze dag van gevaar voorbij gaan’.

Zijn gezicht werd kalm. Hij bleef daar staan. De plaats waar hij stond was vol van natuurlijk schoon. Hij had nooit geweten dat zo’n mooie plek ook onderdeel was van zijn rijk.

De openbaring van de boodschap had een groot effect op hem. Hij ontspande en vergat dat hij achtervolgd werd. Na een paar minuten realiseerde hij zich dat het lawaai van de paarden van de aanstormende vijand aan het afnemen was. Zij waren naar een ander deel in de bergen gegaan en waren nu ver van hem vandaan.

De koning was dapper, hij herstelde zijn leger en vocht terug. Hij versloeg de vijand en won zijn rijk terug. Toen hij terugkeerde naar zijn koninkrijk na de overwinning, werd hij met een fanfare onthaald. De hele hoofdstad vierde de overwinning. Iedereen was in een feeststemming. Bloemen regenden neer op de koning vanaf elke huis, vanaf elke hoek. Mensen dansten en zongen. 

Op dat moment zei de koning tegen zichzelf: ‘Ik ben een van de dapperste en grootste koningen. Het is niet makkelijk om mij te verslaan’. Door de ontvangst en festiviteiten voelde hij zijn ego groeien.

Plotseling flitste de diamant van zijn ring in het zonlicht en herinnerde hem aan de boodschap. Hij opende hem en las het opnieuw: ‘Ook dit zal voorbij gaan’. Hij werd stil en zijn gezicht veranderde totaal: van het egoïsme naar een staat van opperste nederigheid. ‘Als ook dit voorbij zal gaan, is het niet van mij. Het verlies was niet van mij. De overwinning is niet van mij. Ik ben maar een toeschouwer aan wie alles voorbij trekt. We zijn getuigen van dit alles. We zijn de waarnemers. Het leven …’

Ik wens je een mooie dag,

 

 

 

 

 

Being carefree – Zorgeloosheid

Centring thought: today I remember to love anything and anyone I come in contact with.

Affirmatie: vandaag herinner ik mij om te houden van alles en iedereen waarmee ik in contact kom.

Mantra: Sat, Chit, Ananda – Existence, Consciousness, Bliss – Zijn, bewustzijn, gelukzaligheid.