Selecteer een pagina

Het is hip en hot – systemisch werken. Om mij heen hoor ik mensen opleidingen volgen en deelnemen aan cursussen. Ik word daar blij van – heel blij. Het geeft aan dat we terug verlangen naar onze roots. Onze essentie. Systemisch werken gaat over leven vanuit je intuïtie, meegaand met de stroom en je eigen kracht ervaren. Daar voor gaan en staan.

Het gaat over de onvermijdelijke natuurwetten, over:

  • geven en nemen
  • plek
  • ordening

Ze vragen om balans. Bij disbalans ontstaat disfunctioneren. Klinkt eenvoudig en toch… binnen ieder systeem ontstaan, door ervaringen, (tijdelijk) verschuivingen die doorwerken. Herstelt de balans niet, dan wordt het doorgegeven aan volgende generaties. De volgende generatie ervaart de disbalans zonder deze te begrijpen. Een leven leiden voelt in soms als een leven lijden. Boosheid, moeite met het ècht aangaan van relaties, onrust, onvrede. Zomaar wat symptomen die kùnnen samenhangen met de disbalans. Je kan de geschiedenis niet veranderen. Je kan ‘m wel eren. (H)erkennen, aankijken met respect voor wat is en wat van wie is. Zo kan de balans in het systeem herstellen.

Niet voor niets integreer ik systemisch werken in al mijn werk. Het is zo krachtig omdat het voorbij de mentale processen kijkt – het lichaam en onbewuste meeneemt. Het grootste deel van waaruit wij (be)leven en het deel waar we soms zo van afgesneden zijn. Klopt jouw verlangen aan de deur? Om meer te voelen, dieper te openen, contact te maken met jouw intuïtie en wijsheid? Klopt jouw verlangen aan de deur om moeitelozer te leven?

Een keer per zes weken verzorgen vijf collega’s samen met mij opstellingsavonden. Avonden waar vragen ingebracht worden die we met opstellingen verkennen. We werken met ‘*Het nieuwe opstellen’ waarbij zo min mogelijk taal wordt gebruikt. Immers de verhalen die je jezelf vertelt ken je al. Juist het veld van onwetendheid wil bezocht worden. Zonder het sterke brein. We volgen de wijsheid van het lijf en vertragen zodat stap voor stap nieuwe inzichten getoond worden, delen in beweging komen en meer balans kan ontstaan. Dit ervaar je zelf als ruimte, rust, verlichting of vrijheid. Jij kan weer meer jij zijn.

Kairos – het oude Griekse woord voor ‘het juiste, opportune moment, het moment voor actie.’ Het moment waarop je voelt ‘NU wil ik dit thema aankijken, onderzoeken, bevragen.’ Voel jij Kairos, wil jij systemisch kijken naar jouw patronen,  uitdagingen, verlangen, blokkade? Dat kan – individueel bij mij of tijdens een van de avonden van Gebundelde Kracht – je bent van harte welkom – voor vragen of een afspraak: contact

X Janneke

* Grondlegger Bert Hellinger. Het nieuwe opstellen Familieopstellingen: Hylke Bonnema